fbpx

Clean Language Nederland Privacy beleid

Privacy statement

De Cleanlanguage.nl website wordt beheerd door Oskam Organisatieadvies. Oskam Organisatieadvies levert trainingen op het gebied van Clean Language. Wij spannen ons in om zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. In dit Privacy Statement leggen wij u uit hoe wij daarmee omgaan en wat uw rechten zijn.

Wie verwerkt de gegevens?
Michael Oskam, eigenaar van Oskam Organisatieadvies,  KvK 27303122, gevestigd Röntgenlaan 25 te Zoetermeer, 079-2021006, info@oskam-organisatieadvies.nl

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken de minimaal benodigde persoonsgegevens om onze opdrachtgevers onze dienstverlening te kunnen aanbieden en afspraken te kunnen maken met de deelnemers aan trainingen. Hetzelfde geldt voor de gegevens die wij verkrijgen van deelnemers die zich rechtstreeks via de website inschrijven.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken voor onze trainingen en workshops de minimaal benodigde persoonsgegevens die deelnemers of opdrachtgevers ons verstrekken.

Recht op inzage, meenemen of rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens
U heeft het recht op inzage, meenemen, rectificatie of verwijderen van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich wenden tot Oskam Organisatieadvies, telefonisch  dan wel via info@oskam-organisatieadvies.nl

Gebruik van persoonsgegevens door derden
Oskam Organisatieadvies deelt geen persoonsgegevens met derden. Wij verkopen geen gegevens aan derden.

Duur van de opslag
De bewaarduur van de gegevens via de Clean Langauge website is maximaal twee jaar, tenzij anders met een opdrachtgever of deelnemer overeengekomen.

Cookies
Voor het goed technisch functioneren van de website worden cookies geplaatst. Deze verzamelen geen persoonsgegevens, maar dienen voor de technische werking van de webapplicaties.

Overige rechten
Graag wijzen wij u op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wel stellen wij het op prijs indien u eerst uw klacht aan Oskam Organisatieadvies zelf wilt sturen.