Dag 1: Leiderschap

Het tweede Clean Language Event vond plaats in Helvoirt en we trapten af op donderdag 14 september met een masterclass over Leiderschap door Caitlin Walker. Zij nodigde deelnemers direct uit om veeleisend te zijn ten aanzien van wat zij uit deze dag wilde halen.
Na de Set-up, liet zij deelnemers metaforen ontwikkelen over hoe deze als leider op hun best, maar ook op hun slechtst zijn. Ook is stil gestaan bij kwaliteiten en ontwikkelpunten in deze rol en het integreren van je eigen schaduwkant als leider. Naast deze mooie inhoud, maakt de diversiteit aan werkvormen de dag extra bijzonder. Er is onder meer gewerkt met het tekenen van individuele beelden, in duo’s wandelend door het bos en met het lijfelijk uitproberen / invoelen van andermans metafoor. Een mooie leerzame dag!

Dag 2: Open Space

Op 15 september was de Open Space, een introductie in ‘alle dingen Clean’, met een mooie opkomst en inderdaad enkele mensen die nog bijna niets wisten van Clean Language. Michael & Pascal opende de dag met een Set-up en legden daarna de principes en werkwijze van een Open Space uit. De behoeften van de deelnemers en het aanbod aan workshops en sessies waren enorm divers. Het gaf een mooi beeld van hoe breed de methodiek Clean Language wordt toegepast. Ook heel fijn was de ontspannen en relaxte sfeer tijdens de dag.

Dag 3: de Conferentie: “Vertrouwen”

Op 16 september was de conferentie en die werd geopend door Keynote speaker Annemiek van Helsdingen. Zij nodigde ons uit om te onderzoeken wat er in ons gebeurt als we als facilitatoren aan het werk zijn. Wat vraagt het werk van ons als het gaat om vertrouwen? En hoe kunnen we cliënten helpen om in de juiste fysiologische en psychologische toestand te komen om verandering te laten ontstaan. Na de Keynote waren er drie workshoprondes. We hadden een Engelstalig en een Nederlandstalige “track”. Alle workshops werden goed bezocht, waren interactief en ervaringsgericht en van hoge kwaliteit. Wendy en Maaike lieten ons stil staan bij de rol van wantrouwen bij organisatieveranderingen. Sofie behandelde de rol van vertrouwen in teams die opereren in een VUCA context. Nick en Madelon (die daar waar nodig zorgde voor de vertaling) werkte met het belichamen van leiderschap en vertrouwen. In de Engelstalige track verzorgde Caitlin een workshop over de verschillende manieren waarop we vertrouwen opbouwen. Annemiek liet ons werken met Restorative Embodied Self-Awareness, een staat waarin we als mensen kunnen helen en veranderen. Penny en James tot slot stonden stil bij de structuur van vertrouwen. Naast deze prachtige en diverse inhoud, is absoluut ook het vermelden waard de ontspannen sfeer waarin kennis en ervaringen werden uitgewisseld!
Deze mooie dag werd afgesloten met een hapje en een drankje in de zon.

Dag 4: Gesuperviseerd Symbolisch Modelleren

Op 17 september verzorgden Penny Tompkins & James Lawley een workshop waarin ze hun kennis en ervaring op het gebied van symbolisch modelleren deelden met de groep. Zij presenteerden enkele generieke modellen voor het kijken naar het landschap en het proces van cliënten. Zo is uitgebreid stil gestaan bij het PRO of in het Nederlands PRU model, bij generieke structuren op het gebied van problemen en uitkomsten (hoe deze zich tot elkaar verhouden) en over de rol van ruimte in onze ervaring en binnenwereld. Ook begeleidden zij deelnemers terwijl die een oefenclient aan het faciliteren waren. Het was heel fijn om op deze manier van de jarenlange ervaring van Penny & James te kunnen leren.

Op naar het volgende event!