Clean Co Creation
Op het Metaphorum van 3 december 2021 hebben Madelon Sinnige en Ronald van Oosten hun Clean Co Creation gepresenteerd. Dit mooie proces werd daar met veel enthousiasme ontvangen. Iemand riep zelfs dat het “helemaal in de geest van David Grove is!”  de bedenker van Clean Language. In onze practice group van 16 februari hebben wij kennis mogen maken met dit proces.

Een ‘gewone’ Clean facilitatie
Als we Clean Language gebruiken, is er veelal sprake van een facilitator en een cliënt. De facilitator of coach past Clean Language toe om maximale ruimte te maken voor de ervaringen va de cliënt. Hierdoor ontstaat wel een zekere ongelijkwaardigheid in het gesprek. Het is immers alleen de informatie van de cliënt die op tafel komt. En de facilitator heeft met zijn vragen veel sturing op het gesprek. Omdat de facilitator zich ten dienste stelt van de cliënt is ongelijkwaardigheid misschien niet het goede woord. Laten we het asymmetrie noemen.

Gelijkwaardigheid in het gesprek
Madelon en Ronald zochten naar een manier om mensen die nog weinig ervaring hebben met Clean, laagdrempelig kennis te laten maken met de methodiek. Daarnaast, maar niet minder belangrijk, waren zij op zoek naar een manier om die asymmetrie op te heffen. Geheel in de goede gewoonte van Clean, kwamen zij dankzij een iteratief proces tot Clean Co Creation.

Luisteren om te reageren? Nee!
In een gesprek komt het veel voor dat er niet geluisterd wordt om de ander te begrijpen, maar om te reageren op diens verhaal. Om je eigen mening of beeld te geven. Het Clean Co Creation proces laat twee gesprekspartners gezamenlijk een onderwerp verkennen op een manier die recht doet aan beider ervaringen.

De stappen in het Clean Co Creation proces
Het proces kent 5 fases en per fase staat vast welke vragen er mogen worden gesteld. Het is niet de bedoeling andere of extra Clean vragen te stellen. Ook is het niet de bedoeling om op de antwoorden van de ander te reageren of kernwoorden van de ander te herhalen. En toch vindt er een waardevolle uitwisseling plaats. Na bepaling van het onderwerp, leidt het proces ons namelijk vanuit het verleden, via het heden naar de toekomst en reflecteren we op hetgeen ons opvalt na deze uitwisseling. Ook als we experimenteren met meer samenvatten, doorvragen of andere (al dan niet) Cleane toevoegingen, wordt het proces er niet beter van.

Madelon en Ronald zijn er in geslaagd een proces te ontwikkelen dat in zijn eenvoud een vergelijkbare kracht heeft als bijvoorbeeld het Clean Space proces van David Grove.

Een prachtig resultaat
En dit levert hele mooie dingen op. De combinatie van het Clean Co Creation en – het mag gezegd – de veiligheid van de Clean Practice Group maakte dat twee mensen die elkaar niet kenden, een heel mooie ervaring hadden door samen middels Clean Co Creation het thema verlies te onderzoeken.

Meer weten over Clean Co Creation: neem contact op met Madelon Sinnige:  sinnige@praktijksinnige.nl
Meer weten over Clean Language: zoek contact met Michael Oskam: michael@oskam-organisatieadvies.nl