Corona, kwetsbaarheid en
anti-fragiliteit

Bij het schrijven van deze blog zijn we aan het voorlopige ‘einde’ van de intelligente Lock down. Op 1 juli zijn de sportscholen weer open gegaan en mogen we weer bij elkaar in de auto stappen. Daar is iedereen wel aan toe. We willen met zijn allen zoveel mogelijk terug naar ‘het oude normaal’. Ik begrijp die behoefte en voel die zelf ook. Toch wil ik in deze blog stil staan bij de vraag: “in hoeverre maakt de Coronacrisis je sterker?“

Het oude normaal is overigens voor de culturele sector en de horeca nog lang niet in zicht. Dat realiseer ik me maar al te goed. Dat normaal zal waarschijnlijk nog wel even op zich laten wachten.

De ‘lessen’ van Corona
Je kunt je af vragen hoe erg het is dat het oude normaal niet meer helemaal terug keert. In mijn beleving lijkt corona twee dingen aan te tonen:

 1. Dat mensen goed mensen in staat zijn om creatieve oplossingen te bedenken om deze ongewone situatie het hoofd te bieden;
 2. Dat veel van onze systemen fragiel zijn. Kwetsbaar voor de gevolgen van deze ziekte!

Een voorbeeld: ons zorgstelsel kent geen redundantie. Het wordt net als ons wegennet maximaal benut. Zodra het aantal gebruikers toeneemt, loopt het vast. Bij de getallen die corona met zich meebrengt wordt dit erger. Dat betekent dat het fragiel is.

Fragiel versus antifragiel
Onze economie krijgt een optater. Alle bedrijven zijn gericht op groei. Dit vraagt steeds meer consumeren, een snelle roulatie van het ruilmiddel geld en een veelheid aan verplaatsingen en samenzijn van mensen. Gebeurt dat niet, dan vallen bedrijven om. Het is interessant om te ontdekken welke bedrijven in staat zijn te leren van deze crisis. Met andere woorden: Welke organisaties blijken “antifragiel” en welke niet?

Antifragiel is een begrip dat vraagt om wat uitleg. Aan de hand van wat voorbeelden leg ik het hier zo kort mogelijk uit.

 • Fragiel: je laat een glas op de grond vallen. Het gaat kapot. Het glas is fragiel.
 • Robuust: je laat een asbak op de grond vallen. Er breekt een hoekje van af, maar de asbak functioneert nog. De asbak is robuust.
 • Antifragiel: je laat iets op de grond vallen, maar door de ‘beschadiging’ die het daarmee op loopt, wordt het uiteindelijk sterker! Dat is antifragiel. Een voorbeeld is de menselijke spier die door inspanning kleine scheurtjes krijgt en daardoor groeit en sterker wordt. Het menselijk immuunsysteem is een prachtig voorbeeld, dat na ziekte (in de regel) sterker of effectiever wordt. Of het bos dat door kleine stukken te verbranden, minder kwetsbaar wordt voor grote bosbranden.
   Hoe robuust of antifragiel ben jij?

  In de maanden maart tot en met mei heb ik slechts € 1950,- omzet gehad. Niet genoeg om de huur van mijn kantoorruimte te betalen, laat staan de hypotheek. Gelukkig had ik wat reserves. Daarmee ben ik als ondernemer robuust. Ik heb een paar tikken gekregen maar ik sta nog. Zelfs met minimale steun van de Staat!Ben ik er sterker van geworden als ondernemer? Ik weet het niet. Beter geëquipeerd voor het online-werken ben ik wel. Ik heb een betaald Zoomaccount aangeschaft, heb trainingen en assessments omgezet naar een online vorm en ga in juni verder met het aanbieden van een aantal van die diensten online.

  Die vraag: “in hoeverre maakt de Coronacrisis je sterker?“ is een interessante oefening in de online Clean practice group (https://cleanlanguage.nl/practicegroup/). In deze groep keken we naar de kwaliteiten van een ieder van ons, waar de coronacrisis een beroep op doet.  Op  welk terrein we misschien wel antifragiel zijn.

  Klinkt dat interessant? Sluit gerust aan bij de volgende practice group (op vrijdag 17 juli). Het thema dat we op deze dag onderzoeken is “Geld”! Let op: omdat we nu online werken is er nog plek voor twee geïnteresseerden.

  * = Heb je behoefte aan meer (een betere?) uitleg van anti-fragiliteit?
  Nassim Taleb heeft er een fantastisch boek over geschreven: https://cutt.ly/4yF5XhQ